Спирачни устройства

Спирачни устройства с водач към гъвкава осигурителна линия (въже)

 

С новите устройства ASAP и ASAP LOCK Petzl предлага обновени и диференцирани според предназначението си спирачни устройства с водач по гъвкава осигурителна линия. ASAP и ASAP LOCK са две решения, отговарящи на специфичните изисквания на различни професии. Два продукта, произлезли от волята на Petzl да осигури постоянна защита срещу падане и удобство при работа.

  • Перманентна защита от падане

В случай на рязко движение надолу вследствие на падане, подхлъзване или неконтролирано спускане спирачните устройства ASAP и ASAP LOCK на Petzl блокират върху въжето и спират работещия.

Спирачните устройства на Petzl функционират еднакво добре и на вертикално и на косо разположено въже, за да отговорят на изискванията на различни работни ситуации.

Тъй като човек има естествен рефлекс, когато пада, да се хване за уреда, спирачните устройства ASAP и ASAP LOCK работят и в тази ситуация.

  • Използват се лесно и ефикасно

Спирачните устройства ASAP и ASAP LOCK се движат свободно по въжето и придружават работещия, без да се налага намеса от негова страна. Така човек може спокойно да се съсредоточи върху работата, която извършва.

Спирачните устройства могат да се използват в комбинация с абсорбер (поглъщател на енергия) ASAP'SORBER, за да се работи по-удобно на разстояние от въжето. Освен това по този начин въжето може да се предпази от режещи машини или инструменти, пръски от разтопен метал и др.

  • Как да изберем подходящия ASAP

Кой модел ASAP ще изберете, зависи от това, каква е вашата професия. ASAP е предназначен за защита от падане от височина при работа на скатни покриви, метални конструкции, мачти и др., докато ASAP LOCK е предназначен специално за работещите с труден въжен достъп (от въже), тъй като те са поставени в по-различна ситуация. ASAP LOCK има специална функция, която го застопорява и не позволява движение на средството надолу. Освен това благодарение на специалена скоба средството остава закачено към ползвателя при преминаване през междинни точки.

Тези спирачни устройства се допълват от ремък с абсорбер  - ASAP'SORBER (предлага се в две дължини), който позволява на работещия да стои на дистанция от обезопасителното въже.